Styringssystem totalisatorvirksomhet Drammen Travbane

Drammen Travbane Drift AS som et totalisatorkjørende selskap har en driftsavtale med Det norske Travselskap. Driftsavtalen gir selskapet rett og plikt til å avvholde travløp med totalisator. Driftsavtalen er styringssystemet og rammene for selskapets virksomhet. Det er aksjonærene som gjennom generalforsamlingen velger selskapets styre - men selskapets styre må drive virksomheten etter rammene som driftsavtalen gir.

Vedlagt følger en skjematisk oversikt over hvordan totalisatorbevillingen har vært på Drammen Travbane, og hva som er dagens status.

Styringssystemet er endret med virkning fra 1.1.2018. Vi kommer tilbake med en ajourført utgave av hva som er status etter dette.