Omorganiseringer ved Drammen Travbane

Skrevet av Hans R. Bakken,  26.02.2019

Siden 2014 har det vært flere omorganiseringer av selskaper rundt Drammen Travbane. Frem til 2014 hadde vi et selskap - Drammen Travbane AS - som var et kombinert drifts- og eiendomsselskap.
Dette selskapet er nå historie, og ved utgangen av 2018 hadde vi fire selskaper;

- Buskerud Trav Holding AS
- Drammen Travbane Drift AS
- Buskerud Trav Eiendom AS
- Åssiden Eiendom AS

I 2006 inngikk Drammen Travbane AS prosjektutviklingsavtale med Åssiden Bydelssenter AS. Dette selskapet bestod av Sjølyst Utvikling AS og Nils Tveit Holding AS. Drammen Travbane AS og Åssiden Bydelssenter AS opprettet fellesselskapet Åssiden Utvikling AS.
Drammen Travbane AS ble delt i eiendomsselskapet Buskerud Trav Eiendom AS og Drammen Travbane Drift AS. Begge disse selskapene hadde Buskerud Trav Holding AS som "mor". Tidligere aksjonærer i Drammen Travbane AS fikk "vederlag" ved tilsvarende aksjer i Buskerud Trav Holding AS.
Buskerud Trav Eiendom AS står som eier av eiendommen Drammen Travbane.

 I avtaleverket omkring utvikling av eiendommen til bolig- og næringsformål, ble deler av eiendommen fisjonert ut i et eget selskap - Åssiden Eiendom AS. Dette er fellesselskapet med Åssiden Bydelssenter AS - eller Sjølyst Utvikling og Nils Tveit Holding. Åssiden Bydelssenter ble høsten 2018 innfusjonert i Åssiden Eiendom AS, og senere ble også Åssiden Utvikling AS fusjonert inn i Åssiden Eiendom AS.

Omorgansieringene og selskapene ved utgangen av 2018 fremgår av vedlagte oversikter.