Driftsavtale Det norske Travselskap og Drammen Travbane Drift AS

Norsk Rikstoto tildeles konsesjon fra Landbruks- og Matdepartementet med rett til veddemål med totalisator i Norge. I medhold av denne konsesjon har Norsk Rikstoto inngått Driftsavtale med de baner som gis rett til totalisatorkjøring. Denne driftsavtalen inneholder rammer og styring for virksomheten ved totobanene.

... ved tildeling av ny konsesjon (14.10.2016) til Norsk Rikstoto for perioden frem til 31.12.2021 er det også gjort endringer i styringssystemet. Det er inngått avtale mellom NR og DNT som innebærer at mange av de oppgaver som tidligere lå på NR nå er overført til DNT. Avtaler og oppfølgning overfor totalisatorbanene er overført fra NR til DNT.

Med virkning fra 1.1.2018 er det inngått driftsavtale mellom Det Norske Travselskap og Drammen Travbane Drift AS.