Travskole

08.02.2019

De siste kursene på Travskolen Drammen ble avsluttet i desember 2019.
Når det gjelder videre rekruttering og eventuell travskole, er det Buskerud Travforbund som kommer til å følge opp dette.