Terminliste 2020

Skrevet av Hans R. Bakken
Takk for mange tilbakemeldinger vedr rutineløp. Det blir rutineløp på lørdager, og vi har følgende terminliste frem til sommerferien 2020:
Mars: 7- 28.
April: 18.
Mai: 2 – 16 – 30.
Juni: 13 – 27
Rutiner i forhold til innmelding m.v. kommer vi tilbake til. Annette Stordal fortsetter som rutineløpansvarlig.

                                                                         
Retningslinjene for rutineløpene er som tidligere;

INNMELDING

STARTKONTINGENT

TIDSINTERVALLER
Rutineløpene skal kjøres etter faste tidsintervaller. Ved innmelding skal ønsket intervall oppgis: Med bakgrunn i innmeldt og ønsket tidsintervall blir løpene satt opp av arrangør. Det skal ikke kjøres hurtigere enn oppgitt km.tid (det gjelder ikke å vinne rutineløpene!)

START
Start 1. løp kl. 11.00.

OBS! Rutineløpene kan innstilles på kort varsel dersom været tilsier at det blir dårlige baneforhold eller at det blir uforholdsmessig høye ekstrakostnader for å få arrangert løpene.