Eiendomsutvikling

Skrevet av Hans R. Bakken

I forbindelse med beslutningsprosess og eiendomsutvikling Drammen Travbane foreligger en mengde dokumenter siden "prosjektutviklingsavtale" med Åssiden Bydelssenter ble inngått 10.4.2006. Det var også ulike utredninger i årene før dette, men det er avtalen fra 2006 og senere avtaler som i dag er aktuelle.
Dokumentene kan hentes ut/leses i PDF-format.

VEDTAK EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING BUSKERUD TRAVFORBUND 11.12.2017

 11.12.2017 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Buskerud Travforbund

INNSTILLING FRA STYRET I BUSKERUD TRAVFORBUND 5.10.2017

Styret i Buskerud Travforbund har vedtatt sin innstilling i styremøte 5.10.2017.

5.10.2017 Styrets innstilling og dokumentasjon som grunnlag for denne kan du laste ned i sin helhet her.

5.10.2017 Følgebrev fra styret i forbundet til travlagene vedr styrets innstilling

SKRIV TIL TRAVLAGENE 2017

3.7.2017 Beslutningsprosess og fremdriftsplan eiendomsutvikling Drammen Travbane

 3.7.2017 Vedlegg "vedr beslutningsprosess eiendomsutvikling Drammen Travbane"

FØLGENDE DOKUMENTER FORELIGGER

1)      Prosjektutviklingsavtale av 10.4.2006 med Åssiden Bydelssenter AS

2)      Kravspesifikasjon av 10.10.2006 vedr utvikling Drammen Travbane

3)      Aksjeeieravtale av 20.6.2007 med Åssiden Bydelssenter AS

4)      Stiftelsesdokument av 20.6.2007 for Åssiden Utvikling AS

5)      Addendum av 13.2.2013 til avtale av 2006 med Åssiden Bydelssenter AS

6)      Vedtak fattet på generalforsamlingen i Drammen Travbane AS den 25.3.2014

7)      Planprogram vedtatt av Drammen kommune den 17.2.2015

8)      Notat vedr utbyggingsetapper Drammen Travbane – 20.5.2015

9)      Buskerudtravets framtid – utredning 7.6.2016 – administrasjon Drammen Travbane

10)  Henvendelse til Det norske Travselskap vedr fremtidige terminlister for Drammen Travbane – datert 31.5.2017

11)  Svar på henvendelse til DNT etter styremøte 16.6.2017.

12)  Undertegnet notat fra møte med styret i DNT 28.6.2017

13   Ny utviklingsavtale mellom Buskerud Trav Eiendom AS og Åssiden Bydelssenter AS

14)  Ny aksjeeieravtale mellom avtalepartnere

 15)  Rapport arbeidsgruppe «Buskerudtravets framtid» - rapport datert 27.10.2017

 

ANDRE DOKUMENTER SOM ER UTARBEIDET

Nedenfor følger en oversikt over dokumenter som er grunnlag for avtaler. I tillegg finnes flere arbeidsdokumenter med skisser og forslag til ulike løsninger.

1)      Verdivurdering av en del av eiendommen mars 2006

2)      Føringer for oppstart reguleringsarbeid Travbaneområdet – Bystyret 23.9.2008

3)      I perioden 2008-2013 en rekke forskjellige skisser/planer om utbyggingsalternativer.

4)      Mulighetsstudie av 31.10.2013 – Rambøll

5)      Parallelloppdrag av 19.3.2014 fra arkitektfirmaer:

6)      Evaluering parallelloppdrag – mai 2014 – Rambøll

7)      Forholdet mellom DNT og BT 16.6.2014 – Kluge Advokatfirma

8)      Skisse – opsjonsmodell 24.2.2015 - DHT – Dahl Holtan og Thoresen Corporte Services

9)      Verdibetraktninger av 4.3.2015 – DHT

10)  Sammenligning av avtalesituasjoner av 5.3.2015 – advokatfirma Kluge

11)  Verdivurdering av tomteområde feb 2016 – DTZ Realkapital AS

12)  Verdivurdering av 2.5.2016 – BER Verdivurdering AS

 

DOKUMENTER FRA ENKELTE INFORMASJONSMØTER MED TRAVLAGENE

1)      Møte travlagene 21.9.2006

2)      Møte/lagskonferanse 24.2.2007

3)      Informasjonsmøte 20.2.2013

4)      Informasjonsmøte 10.12.2013

5) Ledermøte med travlagene 11.9.2017