Styringssystem totalisatorvirksomhet Drammen Travbane

Drammen Travbane AS som et totalisatorkjørende selskap har en driftsavtale med Norsk Rikstoto. Driftsavtalen gir selskapet rett og plikt til å avvholde travløp med totalisator. Driftsavtalen er styringssystemet og rammene for selskapets virksomhet. Det er aksjonærene som gjennom generalforsamlingen velger selskapets styre - men selskapets styre må drive virksomheten etter rammene som driftsavtalen gir.

Vedlagt følger en skjematisk oversikt over hvordan totalisatorbevillingen har vært på Drammen Travbane, og hva som er dagens status.