Driftsavtale Norsk Rikstoto og Drammen Travbane AS

Norsk Rikstoto tildeles konsesjon fra Landbruks- og Matdepartementet med rett til veddemål med totalisator i Norge. I medhold av denne konsesjon har Norsk Rikstoto inngått Driftsavtale med de baner som gis rett til totalisatorkjøring. Denne driftsavtalen inneholder rammer og styring for virksomheten ved totobanene.

Det er inngått ny avtale gjeldende for 4 år, fra 1.1.2013 til 31.12.2016. Dette er avtalen inngått med Drammen Travbane AS.