Treningstider og utleie

TRENINGSTIDER  VINTERHALVÅR (1.november - 31. mars)

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag  8.00 -14.00
Onsdag 08.00 - 20.00  Lørdag 8.00 -13.00  Søndag stengt
Obs! Banen blir ikke preparert alle lørdager. Ved spesielle værforhold kan banen stenges for trening. På løpsdager med kveldsløp er banen stengt fra 14.00-16.00. Ved trening på onsdager etter mørkets frembrudd vil banelyset kun tennes ved bruk. Ta kontakt med banemester Leif Arne Kleven på tlf. 916 77 281 ved ankomst og avreise.

TRENINGSTIDER SOMMERHALVÅR (1. april - 31. oktober)

Hverdager 07.00-19.00
Lørdag og søndag 08.00-15.00
Obs! Banen blir ikke preparert alle lørdager. Søndager er det i utgangspunktet ingen preparering.

GENERELT

På V75 er banen kun åpen for hester som skal starte i dagens løp.
Banen stenges ved utleie, se oppslag i baneprogram og på hjemmeside.

Salmonella
Vi er nå inne i en periode med Salmonella og fare for smitte. I den forbindelse tas det ekstra forholdsregler. Banen vil da være stengt for hurtigkjøring på løpsdager - dette gjelder i første omgang løpsdagen torsdag 28. juni.
Ellers viser vi til DNT's nettside angående håndtering av Salmonellasmitten.

STENGT FOR TRENING

BANEN ER STENGT FOR TRENING 2018:

- Lø 29.-sø 30. sept grunnet motorstevne

 -

ANDRE ARRANGEMENTER/UTLEIE

 - Fr 31. aug - Eiksenteret - salgsmesse

- Lø 15.-sø 16. sept: Hrimnirstevne

- Sø 7.  okt - Hrimnir Cup

- Sø 11. nov - Hrimnir Cup

UTDRAG AV AVTALE MED HRIMNIR ISLANDSHESTFORENING
Leietaker har fast tilgang til organisert trening og kurs onsdag, lørdag og søndag. For øvrig er Hrimnirs bane åpen for sporadisk trening øvrige ukedager. Ved eventuelt sambruk med travhestmiljøet har Hrimnirs aktiviteter ubetinget trafikal vikeplikt for travkjørere.
Trening er ikke tilgjengelig når utleier avvikler travkjøringer, eller når utleier har leid ut banen til andre stevner eller arrangementer.
a) Leietaker har generell rett til bruk av ridebane (egen bane).
b) Indre bane samt oppsamlingsbane kan benyttes til trening, kurs og stevner. Indre bane er imidlertid forbeholdt travtrenere alle dager (unntatt søndager) frem til kl. 13.00.
d) Leietaker har i forbindelse med trening rett til bruk av utestaller, samt innebokser i vinterhalvåret (1.10 - 1.05).