Terminliste 2019

Skrevet av Ove Bjerkeset

Her kommer terminlisten for rutineløpene siste halvår 2019. I tillegg minner vi om lokalkjøringer.
Vi fortsetter med rutineløpene i samme velfungerende spor som tidligere. I den oppsatte terminlisten har vi også lagt inn lokalkjøringer som avvikles i fylket. Vi håper at de aktive også støtter opp om disse.

 

Terminliste siste halvår 2019:

Lørdag 31. august                                                                             

Lørdag 14. september                                                                       

Lørdag 28. september                                                                                  

Søndag 6. oktober – lokalkjøring Modum Travbane – Ringerike og Hole Travselskap & Modum Travselskap

Lørdag 12. oktober

Lørdag 26.10 – lokalkjøring Drammen Travbane – Asker og Bærum Travklub & Lier Travlag

Lørdag 9. november

Lørdag 23. november

Lørdag 7. desember  

                                                                         
Retningslinjene for rutineløpene er som tidligere;

INNMELDING
Til administrasjon på telefon 32 21 87 00 innen kl. 14.00 på fredager.
Etteranmelding i vekta på lørdager innen kl. 10.30.
Ved færre enn 7 meldte på fredagen blir løpsdagen innstilt.

STARTKONTINGENT
Kr 20,- ved innmelding på fredager. Etteranmelding på lørdager kr 50,-.

TIDSINTERVALLER
Rutineløpene skal kjøres etter faste tidsintervaller. Ved innmelding skal ønsket intervall oppgis: Med bakgrunn i innmeldt og ønsket tidsintervall blir løpene satt opp av arrangør. Det skal ikke kjøres hurtigere enn oppgitt km.tid (det gjelder ikke å vinne rutineløpene!)

START
Start 1. løp kl. 11.00.

OBS! Rutineløpene kan innstilles på kort varsel dersom været tilsier at det blir dårlige baneforhold eller at det blir uforholdsmessig høye ekstrakostnader for å få arrangert løpene.

RESULTATER - på vår gruppe på facebook finnes det som regel oppdaterte resultater kort tid etter at løpene er avviklet; https://www.facebook.com/#!/groups/207061952661504/