Terminliste 2017

Her ligger terminlisten for rutineløpene andre halvår 2017. I tillegg minner vi om lokalkjøringer:
Vi fortsetter med rutineløpene i samme velfungerende spor som tidligere. I den oppsatte terminlisten har vi også lagt inn lokalkjøringer som avvikles i fylket. Vi håper at de aktive også støtter opp om disse.

 

Terminliste.

Lørdag 19.8

Lørdag 2.9.

Søndag 17.9. lokalkjøring Modum

Søndag 24.9. Lokalkjøring Myhremoen

Lørdag 30.9

Lørdag 14.10

Lørdag 28.10

Lørdag 11.11.

Lørdag 25.11.

Lørdag 9.12

Følgende retningslinjer gjelder fra 1.1.2013.

INNMELDING
Til administrasjon på telefon 32 21 87 00 innen kl 14.00 på fredager.
Etteranmelding i Vekta på lørdager innen kl 10.30.
Ved færre enn 7 meldte på fredagen blir løpsdagen innstilt.

STARTKONTINGENT
Kr 20,- ved innmelding på fredager. Etteranmelding på lørdager kr 50,-.

TIDSINTERVALLER
Rutineløpene skal kjøres etter faste tidsintervaller. Ved innmelding skal ønsket intervall oppgis: Med bakgrunn i innmeldt og ønsket tidsintervall blir løpene satt opp av arrangør. Det skal ikke kjøres hurtigere enn oppgitt km.tid (det gjelder ikke å vinne rutineløpene!)

START
Start 1. løp kl. 11.00. 

OBS! Rutineløpene kan innstilles på kort varsel dersom været tilsier at det blir dårlige baneforhold eller at det blir uforholdsmessig høye ekstrakostnader for å få arrangert løpene.

RESULTATER - på vår gruppe på facebook finnes det som regel oppdaterte resultater kort tid etter at løpene er avviklet; https://www.facebook.com/#!/groups/207061952661504/