Årsoversikt løp i Norge 2020 ALLE HESTER Pr. Dato: 14072020 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 25708500 16948000 8760500 1297 760 537 6044 3603 2441
Kaldblod Import 196500 105000 91500 8 5 3 43 28 15
Kaldblod utlreg 165500 95500 70000 32 20 12 55 29 26
Kaldblod Totalt 26070500 17148500 8922000 1337 785 552 6142 3660 2482
Varmblod Helnorsk 24291750 15953250 8338500 1194 706 488 5296 3188 2108
Varmblod Import 7239750 5356750 1883000 328 225 103 1579 1114 465
Varmblod utlreg 2951500 2263000 688500 180 124 56 374 253 121
Varmblod Totalt 34483000 23573000 10910000 1702 1055 647 7249 4555 2694
Hester Totalt 60553500 40721500 19832000 3039 1840 1199 13391 8215 5176
Antall løp i året
kaldblod: 588 herav auto: 204
varmblod: 716 herav auto: 551

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 14072020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1063500 821000 242500 92 60 32 204 139 65
Kaldblod Import 38000 0 38000 2 0 2 8 0 8
Kaldblod utlreg 31000 7000 24000 2 1 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 1132500 828000 304500 96 61 35 215 141 74
Varmblod Helnorsk 2096250 1411750 684500 136 83 53 330 215 115
Varmblod Import 96000 60000 36000 7 2 5 13 4 9
Varmblod utlreg 317000 70000 247000 9 5 4 19 8 11
Varmblod Totalt 2509250 1541750 967500 152 90 62 362 227 135
Hester Totalt 3641750 2369750 1272000 248 151 97 577 368 209

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 14072020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4297500 2714000 1583500 205 100 105 813 431 382
Kaldblod Import 64000 64000 0 3 3 0 15 15 0
Kaldblod Totalt 4361500 2778000 1583500 208 103 105 828 446 382
Varmblod Helnorsk 5830500 3593000 2237500 237 123 114 1045 559 486
Varmblod Import 1168500 636000 532500 36 20 16 143 76 67
Varmblod utlreg 221000 113000 108000 26 15 11 64 29 35
Varmblod Totalt 7220000 4342000 2878000 299 158 141 1252 664 588
Hester Totalt 11581500 7120000 4461500 507 261 246 2080 1110 970

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 14072020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4153000 2670500 1482500 202 105 97 1014 520 494
Kaldblod utlreg 23000 23000 0 6 5 1 7 6 1
Kaldblod Totalt 4176000 2693500 1482500 208 110 98 1021 526 495
Varmblod Helnorsk 5196000 3340500 1855500 194 105 89 984 537 447
Varmblod Import 1478500 1196000 282500 43 27 16 230 156 74
Varmblod utlreg 729500 602000 127500 36 22 14 82 55 27
Varmblod Totalt 7404000 5138500 2265500 273 154 119 1296 748 548
Hester Totalt 11580000 7832000 3748000 481 264 217 2317 1274 1043

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 14072020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3992000 2659500 1332500 188 108 80 896 553 343
Kaldblod Import 27000 27000 0 1 1 0 10 10 0
Kaldblod utlreg 34000 12000 22000 6 4 2 7 4 3
Kaldblod Totalt 4053000 2698500 1354500 195 113 82 913 567 346
Varmblod Helnorsk 4769750 2903250 1866500 228 129 99 1137 632 505
Varmblod Import 1459500 971000 488500 65 46 19 338 232 106
Varmblod utlreg 505000 471000 34000 30 21 9 60 43 17
Varmblod Totalt 6734250 4345250 2389000 323 196 127 1535 907 628
Hester Totalt 10787250 7043750 3743500 518 309 209 2448 1474 974

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 14072020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3724500 2382000 1342500 168 105 63 858 515 343
Kaldblod utlreg 33000 21000 12000 8 3 5 19 4 15
Kaldblod Totalt 3757500 2403000 1354500 176 108 68 877 519 358
Varmblod Helnorsk 2838500 1965500 873000 148 88 60 716 447 269
Varmblod Import 1260250 1000750 259500 56 35 21 296 204 92
Varmblod utlreg 148000 127000 21000 21 14 7 40 27 13
Varmblod Totalt 4246750 3093250 1153500 225 137 88 1052 678 374
Hester Totalt 8004250 5496250 2508000 401 245 156 1929 1197 732

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 14072020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3191500 2000250 1191250 152 89 63 850 485 365
Kaldblod utlreg 12000 0 12000 5 2 3 8 2 6
Kaldblod Totalt 3203500 2000250 1203250 157 91 66 858 487 371
Varmblod Helnorsk 1604000 1156000 448000 103 70 33 456 306 150
Varmblod Import 1009000 808500 200500 52 36 16 239 168 71
Varmblod utlreg 290000 159000 131000 29 20 9 58 45 13
Varmblod Totalt 2903000 2123500 779500 184 126 58 753 519 234
Hester Totalt 6106500 4123750 1982750 341 217 124 1611 1006 605

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 14072020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1808000 985000 823000 99 58 41 477 273 204
Kaldblod utlreg 18500 18500 0 3 3 0 8 8 0
Kaldblod Totalt 1826500 1003500 823000 102 61 41 485 281 204
Varmblod Helnorsk 998500 765500 233000 73 52 21 323 247 76
Varmblod Import 416000 344000 72000 31 23 8 161 120 41
Varmblod utlreg 667500 650500 17000 10 9 1 20 17 3
Varmblod Totalt 2082000 1760000 322000 114 84 30 504 384 120
Hester Totalt 3908500 2763500 1145000 216 145 71 989 665 324

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 14072020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1959250 1548500 410750 75 45 30 417 274 143
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 1959250 1548500 410750 76 46 30 418 275 143
Varmblod Helnorsk 713000 572500 140500 48 32 16 211 157 54
Varmblod Import 119250 119250 0 13 13 0 59 59 0
Varmblod utlreg 58000 55000 3000 11 10 1 23 21 2
Varmblod Totalt 890250 746750 143500 72 55 17 293 237 56
Hester Totalt 2849500 2295250 554250 148 101 47 711 512 199

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 14072020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 977500 814500 163000 57 46 11 285 233 52
Kaldblod Import 53500 0 53500 1 0 1 7 0 7
Kaldblod utlreg 14000 14000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1045000 828500 216500 59 47 12 294 235 59
Varmblod Helnorsk 94500 94500 0 16 13 3 56 50 6
Varmblod Import 110250 98750 11500 15 13 2 54 49 5
Varmblod utlreg 5000 5000 0 5 5 0 5 5 0
Varmblod Totalt 209750 198250 11500 36 31 5 115 104 11
Hester Totalt 1254750 1026750 228000 95 78 17 409 339 70

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 14072020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 300750 258750 42000 32 25 7 141 120 21
Kaldblod Totalt 300750 258750 42000 32 25 7 141 120 21
Varmblod Helnorsk 127750 127750 0 9 9 0 33 33 0
Varmblod Import 63000 63000 0 5 5 0 26 26 0
Varmblod utlreg 10500 10500 0 3 3 0 3 3 0
Varmblod Totalt 201250 201250 0 17 17 0 62 62 0
Hester Totalt 502000 460000 42000 49 42 7 203 182 21

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 14072020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 190500 43500 147000 19 13 6 61 37 24
Kaldblod Totalt 190500 43500 147000 19 13 6 61 37 24
Varmblod Helnorsk 23000 23000 0 2 2 0 5 5 0
Varmblod Import 59500 59500 0 5 5 0 20 20 0
Varmblod Totalt 82500 82500 0 7 7 0 25 25 0
Hester Totalt 273000 126000 147000 26 20 6 86 62 24

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 14072020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 0 0 0 3 3 0 7 7 0
Kaldblod Totalt 0 0 0 3 3 0 7 7 0
Hester Totalt 0 0 0 3 3 0 7 7 0

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 14072020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 50500 50500 0 5 3 2 21 16 5
Kaldblod Import 14000 14000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 64500 64500 0 6 4 2 24 19 5
Hester Totalt 64500 64500 0 6 4 2 24 19 5