Årsoversikt løp i Norge 2021 ALLE HESTER Pr. Dato: 16042021 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 18807500 13075250 5732250 1001 587 414 3770 2270 1500
Kaldblod Import 102000 16500 85500 5 2 3 18 8 10
Kaldblod utlreg 124000 124000 0 3 3 0 13 13 0
Kaldblod Totalt 19033500 13215750 5817750 1009 592 417 3801 2291 1510
Varmblod Helnorsk 16403000 10779750 5623250 845 493 352 2862 1694 1168
Varmblod Import 5138500 3569250 1569250 236 157 79 885 576 309
Varmblod utlreg 743000 582500 160500 37 25 12 92 64 28
Varmblod Totalt 22284500 14931500 7353000 1118 675 443 3839 2334 1505
Hester Totalt 41318000 28147250 13170750 2127 1267 860 7640 4625 3015
Antall løp i året
kaldblod: 400 herav auto: 141
varmblod: 443 herav auto: 338

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 16042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 344500 203500 141000 30 16 14 50 27 23
Kaldblod Totalt 344500 203500 141000 30 16 14 50 27 23
Varmblod Helnorsk 394000 190000 204000 25 11 14 48 24 24
Varmblod Import 55000 55000 0 4 3 1 6 5 1
Varmblod utlreg 37000 0 37000 1 0 1 4 0 4
Varmblod Totalt 486000 245000 241000 30 14 16 58 29 29
Hester Totalt 830500 448500 382000 60 30 30 108 56 52

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 16042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1940500 1488500 452000 124 75 49 410 267 143
Kaldblod Import 70500 0 70500 2 0 2 8 0 8
Kaldblod utlreg 7500 7500 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 2018500 1496000 522500 127 76 51 421 270 151
Varmblod Helnorsk 2777500 1606000 1171500 169 93 76 458 258 200
Varmblod Import 380000 253000 127000 15 7 8 45 24 21
Varmblod utlreg 386000 321500 64500 9 7 2 27 23 4
Varmblod Totalt 3543500 2180500 1363000 193 107 86 530 305 225
Hester Totalt 5562000 3676500 1885500 320 183 137 951 575 376

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 16042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3370500 1977500 1393000 187 92 95 654 328 326
Kaldblod utlreg 116500 116500 0 2 2 0 10 10 0
Kaldblod Totalt 3487000 2094000 1393000 189 94 95 664 338 326
Varmblod Helnorsk 4654750 2799750 1855000 190 99 91 685 349 336
Varmblod Import 1213000 689750 523250 45 24 21 186 85 101
Varmblod utlreg 88000 45000 43000 7 4 3 14 5 9
Varmblod Totalt 5955750 3534500 2421250 242 127 115 885 439 446
Hester Totalt 9442750 5628500 3814250 431 221 210 1549 777 772

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 16042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3176000 2206500 969500 155 82 73 616 319 297
Kaldblod Totalt 3176000 2206500 969500 155 82 73 616 319 297
Varmblod Helnorsk 2747500 1643000 1104500 133 70 63 490 239 251
Varmblod Import 712500 594500 118000 35 26 9 125 94 31
Varmblod utlreg 143000 137000 6000 8 6 2 19 15 4
Varmblod Totalt 3603000 2374500 1228500 176 102 74 634 348 286
Hester Totalt 6779000 4581000 2198000 331 184 147 1250 667 583

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 16042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2575500 1800500 775000 134 76 58 552 299 253
Kaldblod Import 13500 13500 0 1 1 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 2589000 1814000 775000 135 77 58 557 304 253
Varmblod Helnorsk 2456000 1593500 862500 139 85 54 539 335 204
Varmblod Import 958500 577000 381500 46 29 17 170 97 73
Varmblod utlreg 37000 27000 10000 5 3 2 10 7 3
Varmblod Totalt 3451500 2197500 1254000 190 117 73 719 439 280
Hester Totalt 6040500 4011500 2029000 325 194 131 1276 743 533

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 16042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2674000 2016250 657750 110 72 38 476 342 134
Kaldblod Totalt 2674000 2016250 657750 110 72 38 476 342 134
Varmblod Helnorsk 1334750 1010000 324750 87 56 31 303 218 85
Varmblod Import 977500 739500 238000 41 27 14 166 115 51
Varmblod utlreg 0 0 0 1 0 1 2 0 2
Varmblod Totalt 2312250 1749500 562750 129 83 46 471 333 138
Hester Totalt 4986250 3765750 1220500 239 155 84 947 675 272

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 16042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1890750 1196750 694000 97 55 42 398 226 172
Kaldblod Import 3000 3000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 1893750 1199750 694000 98 56 42 401 229 172
Varmblod Helnorsk 748000 664500 83500 46 32 14 153 110 43
Varmblod Import 641000 459500 181500 29 23 6 114 91 23
Varmblod utlreg 0 0 0 2 1 1 3 1 2
Varmblod Totalt 1389000 1124000 265000 77 56 21 270 202 68
Hester Totalt 3282750 2323750 959000 175 112 63 671 431 240

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 16042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1015750 722250 293500 60 43 17 243 178 65
Kaldblod Totalt 1015750 722250 293500 60 43 17 243 178 65
Varmblod Helnorsk 662500 657500 5000 25 20 5 93 79 14
Varmblod Import 60500 60500 0 12 9 3 40 32 8
Varmblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 723000 718000 5000 38 30 8 134 112 22
Hester Totalt 1738750 1440250 298500 98 73 25 377 290 87

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 16042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 940000 806000 134000 46 29 17 162 112 50
Kaldblod Totalt 940000 806000 134000 46 29 17 162 112 50
Varmblod Helnorsk 579000 572500 6500 23 21 2 68 61 7
Varmblod Import 46500 46500 0 3 3 0 13 13 0
Varmblod utlreg 52000 52000 0 3 3 0 12 12 0
Varmblod Totalt 677500 671000 6500 29 27 2 93 86 7
Hester Totalt 1617500 1477000 140500 75 56 19 255 198 57

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 16042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 452500 374000 78500 39 31 8 143 119 24
Kaldblod Import 15000 0 15000 1 0 1 2 0 2
Kaldblod Totalt 467500 374000 93500 40 31 9 145 119 26
Varmblod Helnorsk 16500 16500 0 4 4 0 9 9 0
Varmblod Import 33500 33500 0 3 3 0 11 11 0
Varmblod Totalt 50000 50000 0 7 7 0 20 20 0
Hester Totalt 517500 424000 93500 47 38 9 165 139 26

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 16042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 91000 71000 20000 11 10 1 38 32 6
Kaldblod Totalt 91000 71000 20000 11 10 1 38 32 6
Varmblod Helnorsk 32500 26500 6000 4 2 2 16 12 4
Varmblod Import 10500 10500 0 2 2 0 4 4 0
Varmblod Totalt 43000 37000 6000 6 4 2 20 16 4
Hester Totalt 134000 108000 26000 17 14 3 58 48 10

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 16042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 330500 206500 124000 6 4 2 24 17 7
Kaldblod Totalt 330500 206500 124000 6 4 2 24 17 7
Varmblod Import 50000 50000 0 1 1 0 5 5 0
Varmblod Totalt 50000 50000 0 1 1 0 5 5 0
Hester Totalt 380500 256500 124000 7 5 2 29 22 7

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 16042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6000 6000 0 2 2 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 6000 6000 0 2 2 0 4 4 0
Hester Totalt 6000 6000 0 2 2 0 4 4 0