BANEINFORMASJON 22.1.2020

Skrevet av Hans R. Bakken,  22.01.2020
Artikkelbilde

 

LØPS-/TRENINGSBANE

Banen blir tilrettelagt som treningsbane med redusert preparering og kvalitet i forhold til totalisatorbane. Dette innebærer at med variable værforhold så vil også kvaliteten på banen variere.

Etter den siste totalisatorkjøringen 21. des ble det lagt til grunn at banen skulle være en «vinterbane». Det holdt seg en periode, men vinteren varte ikke så lenge på banen, så det var ikke mulig å opprettholde noe stabil vinterbane.

Fremover legges følgende til grunn:

- Det er ikke ressurser til omfattende bruk av salt og bruke mye penger og arbeidskraft til å ha en stabil sommerbane tilsvarende kravene til en totalisatorbane.

- Pigger må/bør brukes uansett

- Det legges til grunn at banen prepareres innenfor ordinær arbeidstid

- Grunnlaget var at vi skulle ha vinterbane, men: - været har vært avgjørende om det skulle bli en stabil vinterbane, og mildvær/vekslende vær har gjort at banen har gått noe i oppløsning

- fortsetter mildværet så vil banen stabilisere seg til grusbane

- det er gruset opp et par spor og saltet - slik at banen er egnet for hurtigkjøring - noe vanskelig å planlegge over tid, det er helt væravhengig

Banen vil legge ut nærmere informasjon på hjemmeside og FB, kontaktperson for nærmere informasjon om banen er Leif Arne Kleven – 916 77 281

TRENINGSTIDER

Treningstider i vinterhalvåret (1. nov - 31. mars)

Alle ukedager fra kl. 08.00 -16.00, onsdager frem til kl. 20.00 (lys etter behov)

Lørdager og søndager fra kl. 08.00-15.00. Det beregnes ikke prepareringer av banen i helgene.

RUTINELØP

Det planlegges oppstart igjen av rutineløp i mars måned. Annette Stordal er kontaktet og er positiv til å være rutineløpsansvarlig.

En kommer tilbake med nærmere informasjon og opplegg i forhold innmelding og gjennomføring.

KAFE BRISTOL OG VEKTA

Kafeen er stengt, og det er ikke økonomisk grunnlag for å drive denne på samme måte som tidligere.

I forbindelse med rutineløp/trening på lørdager samt onsdager når veterinærklinikken er åpen jobbes det med alternativer for å ha et tilbud til besøkende.

PERSONELL

Med virkning fra 1. februar vil det være tre deltidsansatte knyttet til banen, en i administrasjon og to til bane- og vedlikehold.

Dette innebærer at man ikke lenger har behov for store arealer til kontorer, og en vurderer hvilke alternativer som kan være aktuelle slik at nåværende kontorer samt øvrige lokaler som tribunebygget kan leies ut.

Alternativer for kontorer som vurderes er å se om det finnes løsninger knyttet til kafe Bristol og/eller Vekta.Første sving

Bortre langside

 

 Siste sving