LANGE OG TRO TJENESTER PÅ DRAMMEN TRAVBANE

Skrevet av Hans R. Bakken,  30.11.2019
Artikkelbilde

Det går mot det siste totalisatorløpet på Drammen Travbane. 21. desember avsluttes en epoke på 65 år med travløp på banen.

Epoken blir markert på ulike måter. Sist uke var det en avslutningsmarkering for alle funksjonærer, ansatte og medhjelpere på banen. Avslutningen ble markert med en sammenkomst på Spiralen Cafe i Drammen.

Et høydepunkt ble tildeling av «Medaljen for lang og tro tjeneste» til mange fortjeneste funksjonærer.

To av de som ble tildelt medaljen, Ragnar Pettersen og Inger Johanne Bentsen, sammen med kveldens toastmaster Tore Fyrand, har fulgt banen fra vuggen til graven. De var alle tre til stede under åpningsdagen på banen 2. pinsedag 1955, og blir ganske sikkert å se den siste dagen 21. desember.

Kriteriene for tildeling av medaljen er at arbeidstakeren må ha vært i tjeneste hos samme arbeidsgiver i minst 30 år, og ha et uklanderlig tjenesteforhold. For faste deltidsinnstillinger med stillingsandel under 50% godkjennes når stillingsandelen ikke er større, og det er dette som er grunnlaget for tildeling til funksjonærer.

Medaljen tildeles av Det Kongelige Selskap for Norges Vel etter søknad fra arbeidsgiver.

Kriteriene sier også at personer som tidligere har mottatt Medaljen ikke kan tildeles denne på nytt. For Drammen Travbane gjaldt dette Ann Kristin Lilleås som har 33 år ved banen.

Utenom henne var det 11 medarbeidere som ble tildelt Medaljen. Medaljene ble overrakt av styreleder Trond Erik Haug og daglig leder Hans R. Bakken.

Tidligere (i 2015) er banemester Leif Arne Kleven og stevneveterinær Sveinung Loe tildelt Medaljen for mange års tjeneste på banen.

De som fikk tildelt medaljen og avbildet er:

Bak fra venstre: Torild Hansson, Ragnar Pettersen, Wenke Lindbo Lilleås, Inger Johanne Bentsen (delvis skjult) og Heidi Juritsen Otervik.

Midterste rekke: Steinar Stabæk, Anne Sem Gjestemoen, Rønnaug Sindsen og Ole Elvekrok.

Foran: Tine Mailen Bakken og Grete Lie.