Ledige plasser i amatørstallen

Skrevet av Ove Bjerkeset,  06.06.2019

Det er fortsatt ledige plasser i amatørstallen på Drammen Travbane.

Drammen Travbane etablerte amatørstall januar 2019, hvor det i tillegg til stallplass tilbys flotte treningsmuligheter året rundt. Det er ledige bokser i amatørstallen.

Forutsetninger for å leie plass på amatørstallen:
Hesten er sertifisert i DNT og vaksiner er i orden.
Den som får tildelt stallplass må eie og trene hesten selv.
Maksimalt to hester pr. eier.
Forskuddsbetaling månedlig.
Følge ordensregler som godtas ved kontraktsignering.
Bidra til rullerende fòrvakter ut fra oppsatt liste.
Bidra til å skape et positiv miljø.

Prisen er kr. 2.400 + mva pr. måned, som inkluderer stalleie, strøm, renovasjon, flis og kraftfòr.
Eventuelt øvrig tilleggsfòr må skaffes for egen regning. To flisballer ukentlig er med i prisen. Ved ønske om mer flis, kjøpes det utenom.
Det kan gjøres avtale med godtgjørelse om utslipp/inntak av hest, rengjøring av boks osv. ut fra oppsatte priser.

Selv om 2019 er siste året med totalisatorkjøringer på Drammen Travbane, vil banen fortsatt bli treningsbane et par år fremover, men etter det vil området bli utbygd med boliger og næringsvirksomhet.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med sportsansvarlig Ove Bjerkeset, tlf. 32 21 87 00 eller 916 77 282. E-post: ove.bjerkeset@rikstoto.no