Forholdsregler salmonella

Skrevet av Ove Bjerkeset,  19.06.2018

I forbindelse med utbruddet av Salmonella-bakterien som er påvist, må det tas en del forhåndsregler.

Skjerming av stallområdet i forbindelse med løpsdager:
Tilreisende hester til stevnet blir tildelt plass i gjestestallene, og må ikke flyttes til staller hvor det står fast oppstallede hester.
Stallområdet der hester oppstalles permanent skal ikke besøkes av tilreisende hester.
Kusker og trenere må utvise stor grad av aktsomhet i sin kontakt med ulike hester.
Hygieniske tiltak som hyppig håndvask er svært viktig, og skifte av drakt bør foretas dersom den er påført (mye) avføring fra hest.
På løpsdager skal det inntil videre ikke foretas hurtigkjøring i banen.