Stenberg ansatt ved travskolen

Skrevet av Ove Bjerkeset,  15.02.2018
Artikkelbilde

Glenn Kramer Stenberg er ansatt som leder/hovedinstruktør for travskolen som er i ferd med å etableres ved Drammen Travbane, og tiltrer stillingen 1. juni.

Glenn Kramer Stenberg er 48 år. Travkarrieren ble startet som læregutt hos Sigmund Tandberg i smia på Drammen Travbane. Kjørelisensen fikk svelvikingen i 1989, og han har jobbet mange år både som stallansatt og trener ved Drammen Travbane. I 1992-1993 jobbet Stenberg en periode i Tyskland. Travtrenerutdanningen ble tatt i 1995. De siste tre årene har han vært ansatt som hovedinstruktør på trenerskolen på Norsk Hestesenter på Starum. Jobben ved travskolen kommer Stenberg til å kombinere med å trene hest og kjøre løp.