Kjøre- og montélisenskurs

Skrevet av Tron Gravdal,  06.03.2017
Artikkelbilde
Det blir muligheter for å ta både kjøre- og montélisens når det arrangeres lisenskurs i vår.

Det planlegges kjøre- og montélisenskurs til våren på Drammen Travbane. En kurshelg vil avholdes på Jarlsberg.

Her er kursopplegget;

Lisenskurs 2017

Det vil arrangeres lisenskurs for kjøre- og montélisens på Drammen og Jarlsberg Travbane i vår.

Det vil arrangeres fysiske tester i forkant av kurset – da godkjente tester er ett krav for opptak på montélisenskurs.

Planlagte datoer og tidspunkt;

Onsdag 19. april 18.00-21.00 - Drammen Travbane     Teori

Lørdag 22. april  10.00-18.00  - Jarlsberg Travbane      Praksis og teori

Søndag 23. april  09.00-17.00 - Jarlsberg Travbane       Praksis og teori

Torsdag 27. april 18.00-21.00 - Drammen Travbane     Praksis

Fredag 5. mai       18.00-21.00 - Drammen Travbane     Praksis

Lørdag 6. mai       09.00-17.00 - Drammen Travbane     Praksis og teori

Søndag 7. mai  09.00-15.00 - Drammen Travbane  Praksis og eksamen

 *Tidsplanen er foreløpig og enkelte endringer kan forekomme.

 

Kursavgift er på kr 3.500. For deltakere som har en av lisenskategoriene fra før eller som er under 18 år ved kursets oppstart skal betale en kursavgift på kr 2.500.

Kursavgift betales før kurset oppstart til kto.nr. 2200.07.58136. Husk å merke betalingen med navn og at det gjelder lisenskurs.

Spørsmål og påmelding gjøres til Tron Gravdal på tlf. 916 77 278 eller tron.gravdal@rikstoto.no