OVE BJERKESET TILSATT SOM NY SPORTSANSVARLIG PÅ DRAMMEN TRAVBANE

Skrevet av Hans R. Bakken,  26.05.2017
Artikkelbilde

Ove Bjerkeset er tilsatt som ny sportsansvarlig på Drammen, og begynner i stillingen allerede 1. juni.

Ove har siden 2009 vært ansatt som dommer ved banen. Han har svært god kjennskap til travsporten gjennom 35 års interesse og bakgrunn, og særlig interesse for hesten som individ. Selv har han vært andelseier i 4-5 travhester.
I mange år har han jobbet som freelancer med leveranser av tips og annet stoff om travsporten, samt jobbet hos kommisjonærer for Norsk Rikstoto. Organisasjonsmessig erfaring gjennom styreleder og styremedlem i Kongsberg Travselskap. Han er 58 år gammel.
Stillingen som sportsansvarlig er i sterk grad knyttet opp mot andre arbeidsoppgaver ved travbanen, som løps-/arrangementsavvikling, utdanning og kursvirksomhet, herunder etablering av travskole samt markedsføring og oppfølgning overfor presse og sosiale media. Forbindelser og kontakt med samarbeidspartnere utgjør også en del av jobben.
Ove Bjerkeset overtar stillingen etter Tron Gravdal, som går over i stilling som sport- og avlssjef i Det norske Travselskap i løpet av sommeren.