Montelisenskurs

Skrevet av Tron Gravdal,  30.04.2012
Artikkelbilde

Drammen Travbane avholder montèlisenskurs i mai og juni. Påmeldingsfrist er utsatt til 10. mai.

Følgende datoer er satt opp for kurset: 18/5 - 20/5, 30/5, 8/6 - 10/6. Påmeldingsfrist utsatt til 10. mai.

Pris:

For de under 18 år, eller som har lisens fra før kr 1.200,-.

For de som er over 18 år, og som ikke har lisens fra før kr 3.500,-.

Betalingsfrist er satt til 10. mai.

Påmelding til tron.gravdal@rikstoto.no, eller birthe.austevoll@rikstoto.no eller tlf.: 32 21 87 00