Styret i Buskerud Trav Drift AS

Etter generalforsamling 2.6.2020.

Ved denne generalforsamlingen ble vedtatt å endre navn fra Drammen Travbane Drift AS til Buskerud Trav Drift AS.

Navn

Funksjon

Endre Storhaug

Styreleder

Erling Bottolfs

Nestleder

Elisabeth Bremeyer Carlsen

Styremedlem

Anita Sønsteby

Styremedlem

 Jan Martin Bjerring

 Styremedlem