Styret i Drammen Travbane Drift AS

Etter generalforsamling 19.3.2018

Navn

Funksjon

Trond Erik Haug

Styreleder

Marius Vilhelmshaugen

Nestleder

Jan Gulbrandsen

Styremedlem

Arne Jacobsen

Varamedlem