Styret i Buskerud Trav Holding AS

Etter generalforsamling 2.6.2020

Navn

Funksjon

Endre Storhaug

Styreleder

Erling Bottolfs

Nestleder

Anita Sønsteby

Styremedlem

Jan Martin Bjerring

Styremedlem

Elisabeth Bremeyer Carlsen

Styremedlem 

Mari Ann Skålien

1. varamedlem

Elisabeth Furuholt 2. varamedlem