Styret i Buskerud Trav Eiendom AS

Etter generalforsamling 22.2.2018

Navn

Funksjon

Mattis Asplin

Styreleder

Endre Storhaug

Nestleder

Gøril Enger

Styremedlem

Sverre Klemetsdal

Styremedlem

Trond Thorseth

Styremedlem