Styret i Åssiden Eiendom AS

Selskapet ble stiftet 22.2.2018 i forbindelse med eiendomsutvikling Drammen Travbane. Buskerud Trav Eiendom AS ble fisjonert, og Åssiden Eiendom AS stiftet. Dette nye selskapet skal senere fusjoneres med Åssiden Bydelssenter AS (som eies av Sjølyst Utvikling v/Ola Mæle, og Nils Tveit Holding AS). Buskerud Trav Holding AS er foreløpig 100% aksjonær i det nye selskapet.

Styret i Åssiden Eiendom AS består foreløpig av styremedlemmer fra travets side, etter fusjonering med Åssiden Bydelssenter AS utvides styret med to nye styremedlemmer.

Navn

Funksjon

Mattis Asplin

Styreleder

Roar Schinnes

Nestleder

Torbjørn Herre

Styremedlem

 

Styremedlem

 

Styremedlem