Styret i Åssiden Eiendom AS

Selskapet ble stiftet 22.2.2018 i forbindelse med eiendomsutvikling Drammen Travbane. Buskerud Trav Eiendom AS ble fisjonert, og Åssiden Eiendom AS stiftet. Selskapet er senere fusjonert med Åssiden Bydelssenter AS (eid av Sjølyst Utvikling v/Ola Mæle, og Nils Tveit Holding AS), og fellesselskapet Åssiden Utvikling AS.
Buskerud Trav Eiendom  AS har 80% av aksjene, Sjølyst Gruppen v/Ola Mæle 14%, og Nils Tveit Holding AS v/Nils Tveit. 6%.

Styret i Åssiden Eiendom AS består av tre styremedlemmer fra travets side, og to fra samarbeidspartnere/øvrige aksjonærer..

Navn

Funksjon

Mattis Asplin

Styreleder

Ola Mæle

Nestleder

Gøril Enger

Styremedlem

Nils Tveit

Styremedlem