Administrasjon

Buskerud Trav Drift AS

Postadresse: Postboks 1600, 3007 Drammen
Besøksadresse: Rosenkrantzgata 355, 3027 Drammen
Fra 1.8.2020 har selskapet ingen faste kontordager eller faste i administrasjon.
Ansatte:

Navn Stilling Mobiltlf Epostadresse
Leif Arne Kleven Banemester (50% stilling) 916 77 281 larn-kle@online.no
Sigmund Tandberg Banemann (50% stilling) 916 77 283
Harald Martinsen Regionstekniker Norsk Rikstoto 916 77 276 harald.martinsen@rikstoto.no